La malaltia d'Alzheimer

Les  demències, i entre elles la malaltia d’ Alzheimer constitueix un problema sanitari i sociosanitari de primer ordre.

 

Sabem que és més freqüent entre les persones grans i intuïm que el problema cada dia anirà a més degut a l’envelliment de la població.

 

Els més interessats en temes de salut saben que l’ Alzheimer és una malaltia incurable, que destrueix progressivament la memòria i la personalitat d’aquells que la pateixen.

 

Malgrat tot, quan ens trobem que  la nostra feina és dedicar-nos a les persones grans, el que abans era una curiositat mèdica o una preocupació social es converteix en un problema social.

 

Ens comencem a fer preguntes que es barregen a la nostra ment: què està passant? Per què? Quins problemes poden aparèixer? Què puc fer jo? Quina és la millor manera de cuidar al malalt?

 

És important que el cuidador de persones grans rebi la formació sociosanitària adequada saber cuidar al malalt d'Azheimer i saber quina és la manera més adequada per atendre'l a cada fase de la seva malaltia.

Escribir comentario

Comentarios: 0