jue

19

sep

2013

EL TRACTE DIGNE AMB LES PERSONES GRANS

Extracte del dossier del curs TRACTE DIARI AMB LA GENT GRAN, Aula Activa:

 

Els pacients tenen dret a rebre un tracte digne, un respecte cap a les seves conviccions personals i morals, sobretot a les relacionades amb la seva condició sociocultural, de gènere i respecte de la seva intimitat, sigui quina sigui la seva malaltia.

 

El cuidador, ha de mostrar una determinada aptitud cap a ell. Cal tenir una bona comunicació verbal, donant una informació clara i concreta, ser amable i mostrar interès vers ell. A més, també cal tenir en conte la comunicació no verbal i tenir cura de els gestos i mirades que li donin suport .

 

Per donar una bona atenció personalitzada, calen unes eines per el pacient o usuari, tenen  

 

- UN AMBIENT FAVORABLE:

 

Entorn agradable: net, ordenat i tranquil , facilitar la intimitat de la persona, respecte i amabilitat, disposició d’ajudar i escolta activa

 

- DISCERNIR LES EMOCIONS DE LA PERSONA GRAN:

 

No exterioritzar els nostres sentiments, discernir que pot expressar directa o indirectament amb la comunicació no verbal, intentar interpretar per les expressions i to de veu les necessitats psicològiques i motivacions del client

 

- TRACTAR DE COMPRENDRE MILLOR: 

 

Ajudar a la persona gran a expressar el seu pensament, donar temps per respondre, fer preguntes obertes, mantenir silencis, donar la nostra interpretació sobre allò que ha expressat per fer-li saber que l’hem entès, no distreure’s

 

- ADOPTAR UNA ACTITUD RECEPTIVA:

 

La nostra actitud condicionarà al pacient, expressar empatia, no cal aprovar-ho tot, Intentar posar-nos en el seu lloc, intentar esbrinar la demanda real i buscar solucions, ser amable i felicitar.  

 

 

 

24 comentarios

mié

04

sep

2013

La malaltia d'Alzheimer

Leer más 0 comentarios

lun

26

ago

2013

Atenció Sociosanitària per a persones dependents en institucions socials

El Certificat de Professonalitat d' Atenció sociosanitària per a persones dependients en institucions sociales és una formació acreditada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales que permet treballar com a Cuidador/a de persones dependents en institucions, Gericultor/a, Cuidador/a de minusválids físics, psíquics i sensorials. 

 

La durada és de 370 hores teóriques i 80 hores pràctiques en centres de treball. Aquest curs es realitza en centres degudament homologats pel Servei d'Oucpació de Catalunya. 

 

Aquest curs consta de 8 mòduls:

 

  • Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependients
  • Suport en la organització d'activitats per a persones dependients en  institucions
  • Intervenció en l'atenció higiènic-alimentària en institucions
  • Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions
  • Animació social de persones dependents en institucions
  • Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions
  • Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions
  • Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària de persones dependents en institucions socials.

El seu contingut, durada i funcinament està regulat per el RD 1379/2008 i  modificat per el RD 721/2011.

12 comentarios