La metodologia

Les metodologies actives dels nostres cursos fan que a més d'un aprenentatge suposi un entrenament pels nostres alumnes.